הנחיות משרד התחבורה למוסכים ולשמאים  |  הבדיקות המבוצעות לפי תקנה 309  |  פסיקות בנושא ירידת ערך הרכב  |  דגשים ביישור שלדת רכב  |  הנחיות משרד התחבורה לתיקון שלדת מרכב  |  שחיקת הצמיג וכוון זוויות ההיגוי  |  זוויות ההיגוי ברכב  |  בדיקה ויישור של שלדת הרכב  |  


 

    בדיקת השלדה ויישור
  השלדה לפי נתוני היצרן


תהליך בדיקת זוויות ההיגוי - ובטיחות הנסיעה

אחד התפקידים החשובים ביותר של מערכת הבדיקה הממוחשבת היא לאתר בעיה זוויות ההיגוי של הגלגלים. סטיה מהנחיות היצרן יכולה לסכן את בטיחות הנסיעה ולגרום להוצאות גבוהות לחברת התובלה.
לזוויות ההיגוי של גלגלי הרכב יש חשיבות מכרעת באשר לבטיחות הנסיעה. המשמעות היא שלא מספיק שכל מערכות הרכב עובדות ומתפקדות היטב בכדי להבטיח שהרכב יהיה בטוח לנסיעה על הכביש. צמיגים חדשים ואיכותיים יכולים לעזור, אולם גם הם לא יועילו אם הצמיג אינו 'יושב' כהלכה על הכביש. זוויות ההיגוי של הרכב מורכבות מפרמטרים רבים, שמרביתם מתוכננים ונקבעים ע"י יצרן הרכב. הזוויות הזאת מתייחסת בראש ובראשונה לשלושת הממדים הפיזיקליים: כלומר זוויות ההטיה האנכית (כפי שהיא נראית במבט אל חזית הצמיג) , זווית ההטיה הקדמית של ציר ההיגוי (כפי שהיא מתקבלת במבט צידי) וכן זווית ההתכנסות של האופנים. בנוסף לכך, כל אחת מהזוויות הללו מורכבת ממספר זוויות נוספות המשמשות לצורך בדיקה ואבחנה.
חשוב להדגיש שלא מספיק שכל זוויות ההיגוי של כל הגלגלים תהיינה תקינות. הסיבה היא שברכב יש 4 גלגלים וחייבת להיות גם התאמה בין כל הגלגלים על מנת שהרכב ייסע, יבלום, יאיץ וכמובן שגם יבצע סיבוב כהלכה. מכיוון שכך, חשובה מאוד גם ההקבלה שבין הגלגלים, וזאת בטווח שקובע יצרן הרכב. השורה התחתונה היא פשוטה. לא מספיק שהצמיגים יהיו חדשים, יש צורך גם שכיוון הגלגלים יעשה בהתאם להנחיות היצרן. כיוון לא תקין ישפיע במישרין הן על בטיחות הנסיעה, הן על משך חיי הצמיג והן על תצרוכת הדלק. הפירוש המעשי הוא שבנקודה זו אין טעם לחסוך. לרוב מספיק ביקור אחד במוסך מקצועי המתמחה בכיוון זוויות היגוי על מנת לכוון את הגלגלים כהלכה, וכך לחסוך בהוצאות עתידיות גבוהות.

בדיקות שחייבים לבצען לפני בדיקת הלייזר הממוחשבת
לפני ביצוע עבודות כיוון האופנים יש לבדוק שחיקה וחופשים במתלים, במיסבים ובמחברי ההיגוי. במידה ויש חופש ברכיבי המתלה ו/או מערכת ההיגוי, אזי הכיוון לא יהיה אפקטיבי. זאת בדיקה מקדימה חשובה ביותר!, אולם ישנם בעלי מקצוע שמוותרים על הבדיקה הזו.  כבעל הרכב, אתה חייב לזכור שלא ניתן לבצע כיוון כהלכה ללא טיפול קודם בבעיות הללו, ובמרבית המקרים הכיוון שיבוצע לא יענה בצורה טובה על הבעיות שבגינן בוצע הכיוון.

צורת העבודה הנכונה היא:
1. שיחה עם בעל הרכב באשר למהות הבעיה שלשמה הוא הגיע למוסך.
2. בדיקה חזותית של הצמיגים והחישוקים (ג'אנטים). המטרה היא לאתר פגיעה בחישוקים, שחיקת יתר ייחודית באחד או יותר מהצמיגים, צמיגים פסולים לשימוש וכו'. תנאי הכרחי להצלחת כיוון זוויות היגוי הוא שצמיגי הרכב הם במצב טוב, ובעלי שחיקה אחידה פחות או יותר (כל צמיג בפני עצמו, וכל הצמיגים במבט כולל). כך, לדוגמא, באחד הגלגלים הייתה זווית קמבר לא תקינה, הרי שעם הנסיעה ברכב הצמיג נשחק בהיקפו, והשחיקה אינה אחידה. לאחר הכיוון, לאותו צמיג יהיה מגע חלקי עם הכביש, כך שלא יושגו התוצאות האופטימליות שנובעות מהכיוון החדש.
3. ניפוח אוויר בצמיגי הרכב, בהתאם ללחץ האוויר המומלץ ע"י יצרן הרכב.
4. בדיקת חופשים קפדנית במתלים (משולשים, בולמי זעזועים, בוקסות, תותבים).
5. בדיקת חופשים במערכת ההיגוי (ממסרת ההגה, תפוחי הגה, זרועות ההגה, מיסבי הגלגלים).
6. בדיקה ויזואלית כללית.
7. בדיקת זוויות היגוי באמצעות מערכת לייזר ממוחשבת.

8. כוון זוויות ההיגוי , בהתאם להוראות היצרן, כולל יישור זווית גלגל ההגה.
כיוון הגלגלים, במתכונת הבסיסית ביותר, כולל כיוון של זוויות הגלגל בצירי האורך, הרוחב והגובה, בזוויות הנקבעות ע"י יצרן הרכב, וכן את ההקבלה בין כל הגלגלים. המטרה של כיוון זה הוא להבטיח שחיקה מינימלית של הצמיג, ומשך חיים מקסימלי. מבחינה בטיחותית, כיוון זוויות זה הוא שהרכב ייסע בצורה בטוחה, ללא משיכה לאחד הצדדים, וזאת במצב של נסיעה בכיוון ישר.
זוויות ההיגוי העיקריות של הגלגל הבודד הן קמבר, קסטר והתכנסות אופנים (Toe-in Caster ,Camber).
9. מבחן דרך מעשי: תהליך כיוון גלגלים חייבת תמיד להסתיים בנסיעת מבחן. במבחן זה איש המקצוע יכול לחשוף בעיות שלא מתגלות בבדיקה הרגילה, וכן לדעת האם התיקון שביצע ענה על הבעיה שהתעוררה.
10. בסוף התהליך בעל הרכב מקבל פלט מחשב
בפלט המחשב מופיעות לפחות שלוש זוויות ההגוי העיקריות: התכנסות אופנים (TOE), שפיעת האופנים (CAMBER) וזווית קדם האופן (CASTER). התדפיס חייב לכלול את כל הגלגלים, וכן להציג את הוראות היצרן באשר לתחום זוויות ההיגוי המותרת בכל אופן. תוצאות שאינן בהתאם להוראות היצרן חייבות להיות מודגשות בצורה בולטת. נדגיש שוב שאין לוותר על בדיקת הזוויות של הסרן האחורי על מנת לאתר סטייה חריגה בזוויות של הסרן, כמו גם במיקומו ביחס לסרן הקידמי. 

עובדות נוספות שכדאי לדעת כל כוון גלגלים מקצועי:
בעיות של 'משיכה בהגה' אינן נובעות תמיד מזוויות היגוי שאינן מכוונות. יתכנו בעיות נוספות שמקורן בצמיגים (ובעיקר עקב ניפוח לא אחיד של הצמיגים), בעיות במערכת הבלמים ואף בעיות במערכת היגוי הכוח של הרכב. בנקודה זו יש חשיבות רבה לוותק ולניסיון העשיר של בעל המקצוע, כך שהוא יכול לזהות גם בעיות שאינן קשורות ישירות לתחום עיסוקו.

כיוון גלגלים אינו איזון גלגלים
נהגים רבים מבלבלים בין כיוון גלגלים לבין איזון גלגלים. לשני המונחים הללו אין למעשה קשר האחד לשני, וזאת פרט לעובדה ששניהם משפיעים על איכות ונוחות הנהיגה וכן על טיב השליטה של הנהג ברכב.
איזון גלגלים (דינמי) פירושו שהגלגל המסתובב במהירות אינו מאוזן כהלכה. היעדר האיזון נגרם לרוב כתוצאה מחישוק עקום מעט, צמיג מעוות ופסול לנסיעה,  ו/או מתהליכי הייצור של החישוק והצמיג, שבו האיזון הדינמי אינו מושלם. את התוצאות הנהג ירגיש היטב במהירויות גבוהות יחסית, וזאת לרוב בתחושה של ויברציות בגלגל ההגה. במצב שכזה יש לפנות לצמיגאי (פנצ'ר מאעכר) על מנת לבצע איזון, וזאת בכל הגלגלים. האיזון מבוצע באמצעות משקלות המותקנות על חישוק הגלגל ותפקידן ליצור איזון דינמי של הגלגל הספציפי. איזון גלגלים לא תקין אינו גורם לתופעה של 'משיכת' ההגה לאחד הכיוונים.
מנגד, לכיוון גלגלים לא תקין יש מאפיינים אחרים, ובהם משיכה של הרכב לצד אחד במהלך הנסיעה, בלאי מואץ של הצמיגים וכדומה.

 

 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
 

[חזור למעלה]

מוסך הנטר, מקלף 30 חיפה, טלפון  8419656- 04

לייבסיטי - בניית אתרים